ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Slimme EU-actie zou een miljard euro aan investeringen in schone energie kunnen ontketenen, zegt industrieel

Published

Davos, Zwitserland en Delfzijl, Nederland, 23 januari 2020 – De Europese industrie staat klaar om “miljarden euro’s” te investeren in schone en duurzame productie, op voorwaarde dat de Europese Unie doorgaat en overeenstemming bereikt over een industriebeleid dat echt effect zal hebben op de verbintenis voor CO2-neutralitaal tegen 2050.

Dat zegt Chris McNamee, CEO van Aldel, producent van aluminium van hoge kwaliteit, die in een persoonlijk beroep op president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op het World Economic Forum in Davos vandaag de Europese Unie oproept te stoppen met draaien en duidelijke basisregels vast te stellen voor de belangrijkste beleidsterreinen die nodig zijn als de industrie een groene toekomst wil realiseren.

Chris McNamee, die vandaag op een WEF-panel sprak, zei: “De industrie heeft geen probleem om geld in te zamelen. We weten wat er moet gebeuren. Er staan ​​letterlijk miljarden euro’s aan investeringen te wachten om te worden vrijgegeven, op voorwaarde dat regeringen en met name de EU het stokje kunnen overnemen. “

Met zijn eigen industrie als voorbeeld zijn aluminiumproducenten een actieplan overeengekomen om een ​​schone, CO2-neutrale toekomst te realiseren. Maar de industrie heeft zekerheid nodig over zaken als handel in CO2 emissierechten en gelijke concurrentievoorwaarden, zodat ze op een eerlijke manier kunnen concurreren met “vies” aluminium dat Europa overspoelt van goedkope producenten die vertrouwen op met kolen opgewekte elektriciteit en verouderde productiemethoden.

 “In tegenstelling tot wat velen geloven, is er een levensvatbare toekomst voor een in Europa gevestigde aluminiumsmeltindustrie gericht op duurzaamheid. Maar deze doelen worden momenteel ondermijnd door oneerlijke concurrentie uit markten zoals China en het Midden-Oosten, die met hun vervuilende en zwaar gesubsidieerde productie de markt overspoelen.”

 “We weten wat er moet gebeuren om een ​​duurzame toekomst te creëren voor een industrie die de kern vormt van Europa’s ambities voor een echt circulaire economie. We doen het. Maar als Europa de klimaatverandering serieus wil nemen, moeten regeringen en de Europese Unie actie ondernemen. “

De heer McNamee roept, net als de Europese aluminiumindustrie, de EU op het belang te erkennen van een levensvatbare aluminiumsector om haar doelstelling van duurzaamheid te bereiken.

Met name omdat elektriciteit tot 40% van de productiekosten uitmaakt, is het absoluut noodzakelijk dat dit wordt erkend als onderdeel van de lopende herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), door middel van passende compensatieniveaus. Hij vraagt ​​de EU ook om duidelijkheid te geven of de huidige staatssteunvrijstelling voor duurzame energie die dit jaar afloopt, zal worden verlengd. Sinds de overname door York Capital Management, een Amerikaanse beleggingsmaatschappij, die gezorgd heeft voor een nieuw management en aanzienlijke nieuwe investeringen heeft gedaan, wordt Aldel weer winstgevend, is de productie uitgebreid, nieuw personeel aangenomen en een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld voor de toekomst.

• Aldel laat zien hoe grote energieverbruikers een belangrijke rol kunnen spelen bij het leiden van de uitdagingen die de overgang naar volatiele duurzame energiebronnen met zich meebrengt voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Het investeert veel in transformatieve technologieën en gebruikt zijn smelterij al als een ‘virtuele batterij’, die zichzelf kan in- en uitschakelen in reactie op schommelingen in vraag en aanbod. De conventionele batterijtechnologie moet nog bewijzen dat het een rendabele oplossing voor het probleem van het managen van de mismatch tussen fluctuerende vraag en volatiel duurzame aanbod zou kunnen zijn, en alternatieven zoals waterstof nog te kostbaar zijn, is dit een belangrijke bijdrage aan het succes van de Green Deal. Aldel profiteert van de kustlocatie van zijn smelter, waardoor het dicht bij de enorme offshore windparken op de Noordzee staat.

• Aluminium is, anders dan andere materialen die vaak worden gebruikt in verpakkingen en in de auto- en luchtvaartindustrie, 100% recyclebaar. Het wordt ook veel gebruikt in de productie van batterijen voor elektrische auto’s. Zolang de elektriciteit die smelters gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen, wat in Europa in toenemende mate het geval is, produceert het minimaal CO2.

• Aldel heeft al een van de schoonste en meest geavanceerde smelters en werkt hard om zowel emissies als afvalbijproducten volledig te elimineren. Tegenwoordig wordt 100% van de fluoride-uitstoot opgevangen en teruggekoppeld naar het proces en wordt gewerkt aan de integratie van nieuwe geavanceerde processen en controlesystemen die andere emissies volledig zullen verminderen of elimineren.

McNamee voegde eraan toe: “Als je serieus bent over de noodsituatie van het klimaat, is dit een industrie die de weg heeft gewezen. Duurzaamheid is voor ons geen aanvulling. Voor ons is het een kwestie van overleven in een zeer moeilijke markt. Door ons te richten op een duurzaam, milieuvriendelijk bedrijfsmodel en nieuwe technologieën toe te passen op onze processen, kunnen we onze activiteiten letterlijk opruimen.

“We hebben ons geld daar gelegd waar ons hart en onze mond zijn en we hebben nu een bloeiend bedrijf. We hebben aangetoond dat er geen tegenstelling is tussen wat goed is voor het milieu en wat goed is voor de winst. We hebben laten zien dat we weten wat er moet gebeuren om een ​​duurzame toekomst te creëren voor een industrie die de kern vormt van Europa’s ambities voor een echt circulaire economie. Als Europa serieus is in het tegengaan van klimaatverandering, moeten regeringen en de Europese Unie voor eerlijke concurrentie zorgen en ecologische en sociale dumping elimineren. Het is niet goed dat wij schoner dan schoon zijn, als we vervuiling en CO2-productie alleen naar andere landen exporteren. “

Over Aldel

De beslissing om een ​​aluminiumsmelterij in Delfzijl te bouwen, was grotendeels gebaseerd op de ontdekking van aardgas in 1959, een kans om werkgelegenheid te ontwikkelen voor de lokale gemeenschap plus de directe, open verbinding met de zee. Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (ALDEL) is oorspronkelijk opgericht door drie grote bedrijven: Alusuisse, Billiton en Koninklijke Hoogovens. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest, zowel in eigendom als in mensen, en in november 2017 is het gekocht door Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

Aldel produceert hoogwaardige aluminiumlegeringen ten behoeve van aluminiumverwerkende bedrijven binnen en buiten Europa.

Chris McNamee is available in Davos for media interviews.

For further inquiries:

Andrew Garfield

Garfield Advisory Ltd

andrew@garfieldadvisory.com

+44 7974 982337