ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

WERKVOORBEREIDER WTB/MECHANICAL PLANNER

Vacature: WERKVOORBEREIDER WTB/MECHANICAL PLANNER

Wie zijn wij

Het is je vast niet ontgaan ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

 

Jouw nieuwe baan

Het is jouw werk om te plannen en voorbereidingen te treffen van de preventieve-, correctieve- en modificatiewerkzaamheden van de technische dienst. Het is jouw doel om opdrachten en werkzaamheden tijdig en efficiënt te laten uitvoeren, binnen een overeengekomen tijdspad. Je doet je werkzaamheden in team verband en je staat echt midden in de techniek. Je zorgt niet alleen voor een goede voorbereiding op papier maar gaat de fabriek in en haalt alle informatie op.

 

Jouw profiel

  • Afgeronde MBO opleiding werktuigbouw of gelijkwaardig
  • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring binnen een productie- of gelijksoortige omgeving
  • Ervaring met en kennis van SAP
  • Kunnen lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
  • Zelfstandig en accuraat kunnen werken
  • Initiatiefrijke instelling en creativiteit om te komen tot goede oplossingen

 

Wat heeft ALDEL jou te bieden
We bieden allereerst de kans om mee te bouwen aan “het nieuwe” ALDEL! Eén van de snelst groeiende werkgevers in de regio. We bieden daarnaast een marktconform salaris, goede verlof- en pensioenregeling.

Solliciteren op deze functie
Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Miranda West, medewerker HRM. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Who Are we?

You might have noticed; ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North. We are heading for over 300 electrolysis furnaces that are in continuous use. There is a positive atmosphere and a favorable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, durable aluminum to our customers every day. Making aluminum is a traditional process that we are good at at ALDEL. Our customers use the aluminum for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job

It is your job to plan and prepare for the preventive, corrective and modification work of the technical department. It is your goal to have assignments and work carried out on time and efficiently, within an agreed timeframe. You do your work in a team and you are really in the middle of technology. You not only ensure proper preparation on paper, but go into the factory and retrieve all information.

Your profile

• Completed MBO training mechanical engineering or equivalent

• Minimum 4 years of relevant work experience within a production or similar environment

• Experience with and knowledge of SAP

• Being able to read and interpret working drawings with details and specifications

• Being able to work independently and accurately

• Initiative-rich attitude and creativity to come to good solutions

What does ALDEL have to offer you

First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employers in the region. We also offer a competitive salary, a good leave and pension plan.

Apply for this position

Is this your new job or do you first want more information about the vacancy? Then contact Miranda West, HRM employee. Do you want to apply directly? Then send your short motivation + recent resume.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

Apply now