ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

teamleider elektrolyse / teamleader electrolysis

Vacature: teamleider elektrolyse / teamleader electrolysis

Wie zijn wij?

Het zal je niet ontgaan zijn; ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn een van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Wil je meer weten over ALDEL kijk dan nog even op onze website, www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan

De Teamleider Elektrolyse is operationeel leidinggevende op een van onze 5 ploegen ( 2 ochtenddiensten, 2 middagdiensten en 2 nachtdiensten). Je rapporteert aan de Chef van de Wacht en stuurt een groep van ongeveer 20 operators aan. Iedere dienst begint met een ploegenoverdracht. Welke anodes moeten gewisseld worden? Zijn er verstoorde ovens die extra aandacht nodig hebben? Welke ovens moeten getapt worden? Hoeveel aluminium moet nog naar de gieterij gebracht worden en zijn er vannacht ook storingen geweest? Het is aan jou de taak om een goede werkverdeling te maken voor de dienst. Je bent meewerkend voorman van jouw ploeg en vraagbaak voor de operators. Gedurende jouw dienst kom je verschillende uitdagingen tegen, jij signaleert en bespreekt de knelpunten met de chef van de wacht. Je draagt als expert proactief verbeteringen aan en motiveert jouw team om mee te denken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de training “on the job” van onze nieuwe operators en geef je het goede voorbeeld. Veiligheid en kwaliteit staan bij jou voorop, je weet dit uit te dragen naar je team en samen ga je voor een top prestatie.

Jouw Profiel

 • Je hebt minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau (bijvoorbeeld een operator B diploma).
 • Je hebt enige jaren ervaring in een industriële omgeving als operator of als productiemedewerker.
 • Je bent in het bezit van een VCA, heftruckcertificaat en bij voorkeur een hijsbewijs.
 • Je bent een motiverende leidinggevende en hebt een coachende leiderschapsstijl.
 • Je bent in staat overzicht te bewaren in een dynamische omgeving en je hebt oog voor kwaliteit.
 • Je bent een fijne collega en kan goed samenwerken, daarnaast ben je proactief en denk je in oplossingen.

Wat heeft ALDEL jou te bieden

 • Je bruto salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en ligt tussen € 2271,27 – € 2762,33 bruto per maand. Werken in 5 ploegen in het 2-2-2 systeem met een ploegentoeslag van 28,25%.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • 27 vrije dagen.
 • Tot slot…. Meebouwen aan ALDEL 2.0!

Solliciteren op deze functie

Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan zo snel mogelijk  contact op met Miranda West, medewerker HRM. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV naar ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
_______________________________________________________________________­­­­­­__________

Who are we?

You might have noticed; ALDEL is growing like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North. We are heading for over 300 ovens that are in continuous use. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, durable aluminium to our customers every day. Making aluminium is a traditional process that we are good at at ALDEL. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about ALDEL, take a look at our website, www.aldel.nl.

Your new job

The Electrolysis Team Leader is operational manager on one of our 5 shifts (2 morning shifts, 2 afternoon shifts and 2 night shifts). You report to the shift leader and manage a group of around 20 operators. Every service starts with a shift transfer. Which anodes need to be changed? Are there disturbed ovens that require extra attention? Which ovens must be tapped? How much aluminium still needs to be brought to the casthouse and were there any faults last night? It is up to you to make a good division of labour for the service. You are a cooperating foreman of your team and a source of information for the operators. During your service you encounter various challenges, you identify and discuss the bottlenecks with the shift leader. As an expert you proactively contribute improvements and motivate your team to think along. You are also responsible for the training on the job of our new operators and you set a good example. Safety and quality are paramount to you, you know how to convey this to your team and together you go for a top performance.

Your profile

 • You have at least MBO level 4 work and thinking level (for example, an operator B diploma).
 • You have several years of experience in an industrial environment as an operator or as a
  production employee.
 • You are in possession of a VCA, forklift certificate and preferably a hoisting certificate.
 • You are a motivating manager and you have a coaching leadership style.
 • You are able to maintain an overview in a dynamic environment and you have an eye for quality.
 • You are a great colleague and you can work well together, you are also proactive and you think in
  terms of solutions.

What does ALDEL have to offer you

 • Your gross salary depends on your knowledge and experience and is between € 2271.27 –
  € 2762.33 gross per month. Working in 5 shifts in the 2-2-2 system with a shift allowance of 28.25%.
 • The prospect of a permanent employment contract.
 • 27 days off.
 • Finally…. Help build ALDEL 2.0!

Apply for this position

Is this your new job or do you first want more information about the vacancy? Then contact Miranda West, HRM employee. Do you want to apply directly? Send us your short motivation + recent resume.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

Apply now