ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Marketing & Communicatie professional (40 uur)

Vacature: Marketing & Communicatie professional (40 uur)

Ben jij die representatieve en gedreven marketing & communicatie professional met een hands-on mentaliteit? Sta jij sterk in je schoenen, ben jij standvastig en past de term “getting things done” bij jou? Schakel jij makkelijk tussen de diverse lagen in een organisatie en vind jij het leuk om zelfstandig aan de slag te gaan met het uitvoeren van een mooi marketing- en communicatieplan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Aldel

Sinds 1966 is Aldel gevestigd in Farmsum, gemeente Delfzijl. Aldel produceert aluminium, dat doen we goed maar we streven iedere dag naar beter. We willen meer doen en meer zijn. Naast het creëren van een fijne werkomgeving waar mensen graag willen werken heeft Aldel een groene visie. Aldel neemt zijn verantwoordelijkheid om een duidelijke rol te spelen in de verduurzaming van de samenleving. Het is niet alleen een prachtig product, maar het is ook oneindig recyclebaar. Inzetbaar voor de Tesla’s en iPhones van deze wereld. Dat is het nieuwe Aldel. Op weg naar een groene toekomst!

De Functie:

 • Je werkt het marketingplan omtrent de groene toekomst van Aldel uit tot concrete marketingacties
 • Je bedenkt, schrijft en ontwikkelt content voor interne en externe communicatie
 • Je bent het extra paar oren en ogen op de werkvloer, je weet wat er speelt en wat er nodig is om te bouwen aan het “nieuwe Aldel”
 • Je spart met en rapporteert rechtstreeks met de CEO (voertaal Engels)
 • Je vindt het leuk om ad-hoc PowerPointpresentaties of nieuwsberichten te maken ter ondersteuning aan de directie
 • Je bent de contactpersoon voor externe partijen (reclamebureau, drukwerk, vakbladen etc.)

Jij (jouw profiel):

 • Hebt minimaal 3 tot 5 jaren relevante werkervaring
 • Hebt een afgeronde HBO-opleiding richting marketing/communicatie
 • Hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, dat is een vereiste
 • Bent graag bezig met content (foto, video, tekst). Het onderhouden en beheren van alle Social Mediakanalen, Websitebeheer, Intranet, schrijven van persberichten en Video Marketing
 • Bent creatief in vormgeving en hebt goede kennis van alle nieuwe communicatietrends
 • Kunt meedenken op strategisch niveau maar bent het liefst hands-on bezig
 • Hebt een stevige persoonlijkheid en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 • Verdiept je graag in alle ontwikkelingen binnen het vakgebied van Aldel
 • Voelt je thuis in een productieomgeving waarbij de nuchtere Groningse cultuur heerst

Jij bent succesvol als

Het marketingplan omtrent de groene toekomst van Aldel succesvol is geïmplementeerd en dit resulteert in het verbeteren van de concurrentiepositie en reputatie van Aldel. “Creating an environment where people want to work in!”

Wij bieden jou:

 • Een dynamische werkomgeving waarbij je meehelpt bij het opzetten van het “nieuwe Aldel”. Wij zijn een van de snelst groeiende werkgevers in regio Noord Groningen
 • Een werkomgeving waarin je kunt groeien als professional en volop ruimte krijgt voor eigen inbreng en initiatieven
 • Een salaris conform CAO Metalektro, afhankelijk van opleiding en ervaring verdien je in schaal J van minimaal € 2.798,87 – € 3.711,73 maximaal. De Metalektro CAO voorziet in 27 vakantiedagen plus 13 ADV dagen en ruime opleidingsmogelijkheden.

 Jouw baan?!

Ben je geïnteresseerd, wil je graag meer weten of direct solliciteren?

Bel of mail Anna van Walbeek: 06-83 30 63 26/ walbeekvan@queenfishers.nl*

* Queenfishers zal de werving & selectie verzorgen. Je kunt tot en met 22 december 2019 reageren.

 

 

Marketing & Communication professional (40 hours)

 

Are you that representative and driven marketing & communication professional with a hands-on mentality? Are you strong in your shoes, are you steadfast and does the term “getting things done” suit you? Do you easily switch between the various layers in an organization and do you enjoy working independently to implement a good marketing and communication plan? Then we are looking for you!

 

Aldel

Since 1966, Aldel has been based in Farmsum, municipality of Delfzijl. Aldel produces aluminum, we do that well, but we strive for better every day. We want to do more and be more. In addition to creating a pleasant working environment where people want to work, Aldel has a green vision. Aldel takes its responsibility to play a clear role in making society more sustainable. It is not only a wonderful product, but it is also infinitely recyclable. Can be used for the Teslas and iPhones of this world. That is the new Aldel. Towards a green future!

The function:

 • You develop the marketing plan for the green future of Aldel into concrete marketing campaigns
 • You conceive, write and develop content for internal and external communication
 • You are the extra pair of ears and eyes in the workplace, you know what is going on and what it takes to build the “new Aldel”
 • You spar with and report directly with the CEO (working language English)
 • You enjoy creating ad-hoc PowerPoint presentations or news items to support the management
 • You are the contact person for external parties (advertising agency, printed matter, trade journals etc.)

You (your profile):

 • Have at least 3 to 5 years of relevant work experience
 • Has a completed HBO degree in marketing / communication
 • Have a good command of the English language in word and writing, which is a requirement
 • You enjoy working with content (photo, video, text). Maintaining and managing all Social Media Channels, Website Management, Intranet, writing press releases and Video Marketing
 • You are creative in design and have good knowledge of all new communication trends
 • Can think along on a strategic level but prefers to be hands-on
 • Has a strong personality and strong communication skills
 • Would like to delve into all developments within the field of Aldel
 • Feels at home in a production environment where the sober Groningen culture prevails

You are successful as

The marketing plan regarding the green future of Aldel has been successfully implemented and this results in the improvement of Aldel’s competitive position and reputation. “Creating an environment where people want to work in!”

We offer you:

 • A dynamic working environment where you help set up the “new Aldel”. We are one of the fastest growing employers in the North Groningen region
 • A working environment in which you can grow as a professional and get plenty of room for your own input and initiatives
 • A salary between € 2.798,87 – € 3.711,73 depending on education and experience and good secondary employment conditions

Your job ?!

Are you interested, would you like to know more or apply directly?

Call or email Anna van Walbeek: 06-83 30 63 26 / walbeekvan@queenfishers.nl*

* Queenfishers will take care of the recruitment & selection. You can respond until December 22, 2019.

Apply now