ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

MANAGER VEILIGHEID / SAFETY MANAGER

Vacature: MANAGER VEILIGHEID / SAFETY MANAGER

Wie zijn wij
Het is je vast niet ontgaan; ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is industrieel en ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automobiel industrie (automotive) of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan
Als manager Veiligheid zet je een duidelijke visie en strategie neer op het gebied van Veiligheid. Je weet de organisatie intrinsiek te motiveren, te informeren en te adviseren, zodat de organisatie bewust gaat handelen. Je zorgt dat we voldoen aan wettelijke regelgeving,  draagt zorg voor een veilige werkomgeving en zorgt voor de borging hiervan in het Aldel zorgsysteem. Je initieert, leidt en maakt deel uit van projectgroepen die op verbetering gericht zijn. ALDEL is een BRZO organisatie en in dit kader begeleid je de inspecties. Je werkt in het kader van de arbeidsomstandigheden nauw samen met onze ondernemingsraad. Je geeft functioneel leiding aan onze portiers die in 5 ploegen werken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ons First Response Team. Als ervaren manager Veiligheid weet jij de juiste methodes te introduceren en te implementeren. Je vertaalt theorie naar praktijk en in veel gevallen steek jij de handen uit de mouwen om beleid praktisch uit te voeren. Je adviseert en ondersteunt de bedrijfsleiding door middel van adviezen en rapportages en je rapporteert rechtstreeks aan het Management Team.

Jouw Profiel

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met relevante veiligheidsopleidingen, zoals HVK of MoSHE.
 • Je hebt minimaal 15 jaar relevante leidinggevende werkervaring, waarvan 8 jaar in een productieomgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten en borgen van V&G aspecten binnen een productieorganisatie.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, die op alle niveaus de verbinding weet te leggen.
 • Jouw visie weet je goed over te brengen op collega’s.
 • Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift.

Wat heeft ALDEL jou te bieden
We bieden allereerst de kans om mee te bouwen aan “het nieuwe” ALDEL! Eén van de snelst groeiende werkgevers in de regio. We bieden daarnaast een marktconform salaris, goede verlof- en pensioenregeling.

Solliciteren op deze functie
Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Gerben Bouwman. Wil je direct solliciteren? Stuur ons dan je motivatie + recent CV toe.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Who are we
You might have noticed ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North of the Netherlands. We are heading for over 300 electrolysis furnaces (pots) that are continuous in use. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, durable aluminium to our customers every day. Making aluminium is an industrial and traditional process that we are good at in ALDEL. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job
The Safety Manager has a clear vision and strategy in his field. You know how to motivate, inform and advise the organization intrinsically, so that the organization will act consciously. You ensure that we comply with legal regulations, you ensure a safe working environment and that this is guaranteed in the Aldel care system. You initiate, lead and are part of project groups that are focused on improvement. ALDEL is a BRZO organization and in this context you supervise the inspections. You work closely with our works council in the context of working conditions. You provide functional guidance to our Porters who work in 5 shifts. You are also responsible for our First Response Team. As an experienced Safety Manager you know how to introduce and implement the right methods. You translate theory into practice and in many cases you roll up your sleeves to implement policy in a practical way. You advise and support the management through advice and reports and you report directly to the Management Team/ C.O.O.

Your Profile

 • You have at least a completed higher professional education supplemented with relevant safety training courses, such as HVK or MoSHE.
 • You have at least 15 years of relevant managerial work experience, including 8 years in a production environment.
 • You have demonstrable experience in setting up and safeguarding H&S aspects within a production organization.
 • You are a strong personality, who knows how to connect at all levels.
 • You can communicate your vision well to colleagues.
 • You have excellent command of the Dutch and English language, both spoken and written.

What do we offer
First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employer in the region. We also offer a competitive salary and good secondary employment conditions.

Applications

Do you want more information about the vacancy? Please contact Gerben Bouwman. Do you want to apply? Please send us your short motivation + recent resume as soon as possible.

Acquisition on this vacancy is not appreciated.

Apply now