ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

MANAGER ELEKTROLYSE / POTROOM MANAGER

Vacature: MANAGER ELEKTROLYSE / POTROOM MANAGER

Wie zijn wij

Het is je vast niet ontgaan; ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan

In de Elektrolyse wordt vanuit grondstoffen vloeibaar aluminium gemaakt. Het maken van (vloeibaar) aluminium gebeurt door middel van een elektrolyse proces (een elektrolytische scheiding van aluinaarde in vloeibaar kryoliet aan de koolstof anode naar aluminium rond 960 graden Celsius). De manager Elektrolyse zorgt voor een zo efficiënt mogelijke procesvoering waarbij stuurt op stroom-, anode en energieverbruik. De manager Elektrolyse is verantwoordelijk voor het behalen van de productiedoelstellingen. Om deze doelstellingen te kunnen halen moeten techniek, proces en productie in de Elektrolyse goed samenwerken Hij zorgt voor goede contacten met de interne leverancier (de Anodemontage) en de interne klant (de Gieterij). Hij zorgt ervoor dat omstandigheden voor het produceren van het vloeibaar aluminium optimaal zijn. De manager Elektrolyse rapporteert aan de manager Operations.

Wat is jouw profiel?

  • Je hebt een afgeronde HTS opleiding, of afgeronde opleiding in bedrijfskundige of logistieke richting.
  • Je hebt minimaal 8 jaar relevante leidinggevende werkervaring in een productieomgeving.
  • Je hebt goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal (i.v.m. de contacten met de externe leveranciers)

Over welke competenties beschik je?

Je bent een coachende en faciliterende leidinggevende. Je kunt overzicht behouden in een dynamische en soms hectische omgeving. Je kunt goed plannen en organiseren en bent klantgericht. Je weet wie waarvoor verantwoordelijk is binnen een organisatie en begrijpt ook hoe de (in)formele organisatiestructuren lopen. Uiteraard werk je gestructureerd.

Wat bieden we?

We bieden allereerst de kans om mee te bouwen aan “het nieuwe” ALDEL! Eén van de snelst groeiende werkgevers in de regio. We bieden daarnaast een marktconform salaris, goede verlof- en pensioenregeling.

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Marloes van der Mei. Wil je solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV zo snel mogelijk naar ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

_________________________________________________________________________________

Who are we

You might have noticed; ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North. We are heading for over 300 electrolysis furnaces (pots) that are continuous in use. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, durable aluminium to our customers every day. Making aluminium is a traditional process that we are good at in ALDEL. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job

Liquid aluminum is made from raw materials in the Electrolysis/ Potroom. (Liquid) aluminum is created by an electrolysis process (an electrolytic separation of alumina in liquid cryolite at the carbon anode to aluminum at around 960 degrees Celsius). The Potroom Manager ensures that processes run as efficiently as possible and that focuses on current, anode and energy consumption. The Potroom Manager is responsible for achieving the production objectives. In order to achieve these objectives, technology, process and production in the Electrolysis must work well together. He ensures good contacts with the internal supplier (the Roddingshop) and the internal customer (the Casthouse). He ensures that the conditions for producing the liquid aluminum are optimal. The Potroom Manager reports to the Operations Manager.

What is your profile?

– You have a completed Higher Technical (Engineering) education (process technology).
– You have at least 8 years of relevant managerial work experience in a production environment.
– You have a good command of the Dutch, English and German language.

What competences do you have?

You are a coaching and facilitating manager. You can maintain an overview in a dynamic and sometimes hectic environment. You can plan and organize well and are customer-oriented. You know who is responsible for what within an organization and you also understand how the (in) formal organization structures work. Of course you work in a structured way.

What we offer

First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employers in the region. We also offer a competitive salary and good secondary employment conditions.

Do you want more information about the vacancy? Please contact Marloes van der Mei (Manager HRM & Legal). Do you want to apply? Send your short motivation + recent resume as soon as possible.

Acquisition on this vacancy is not appreciated.

Apply now