ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

MAINTENANCE MANAGER ELEKTROTECHNIEK / ELECTRICAL

Vacature: MAINTENANCE MANAGER ELEKTROTECHNIEK / ELECTRICAL

Wie zijn wij

Het is je vast niet ontgaan; ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan

Als manager maintenance Elektrotechniek ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle onderhoudsactiviteiten op het gebied van Elektrotechniek. Je geeft functioneel leiding aan ons onderhoudsteam dat bestaat uit engineers, laag-/middenspanning monteurs, hoogspanningsmonteurs en werkvoorbereiders. Jij stelt samen met je team meerjaren onderhoudsplannen en verbetervoorstellen op en levert met de afdeling een belangrijke bijdrage aan technische investeringsplannen en het managen en (laten) uitvoeren van hieruit voortkomende projecten. Naast de operationele verantwoordelijkheden ben jij continue bezig om de afdeling verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Als ervaren manager weet jij de juiste methodes te introduceren en te implementeren. Je vertaalt theorie naar praktijk en in veel gevallen steek jij de handen uit de mouwen om beleid praktisch uit te voeren. Je adviseert en ondersteunt de bedrijfsleiding en je rapporteert rechtstreeks aan het Management Team.

Jouw profiel

Om succesvol te zijn als maintenance manager beschik je over een technische HBO opleiding, bij voorkeur Elektrotechniek of Mechatronica. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in een leidinggevende functie binnen een productieomgeving. Je bent op de hoogte van de Europese veiligheidsnormen en richtlijnen voor machineonderhoud. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en communiceert gemakkelijk met collega’s door de organisatie heen, zowel in het Engels als in het Nederlands. Als persoon herken je jezelf in de volgende eigenschappen: initiatiefrijk, daadkrachtig, pragmatisch, samenwerken, veiligheids- en kwaliteitsbewust, proactief, oplossingsgericht, verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat heeft ALDEL jou te bieden

We bieden allereerst de kans om mee te bouwen aan “het nieuwe” ALDEL! Eén van de snelst groeiende werkgevers in de regio. We bieden daarnaast een marktconform salaris, goede verlof- en pensioenregeling.

Solliciteren op deze functie

Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Miranda West, medewerker HRM. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
_________________________________________________________________________________

Who are we

You might have noticed; ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North. We are heading for over 300 electrolysis furnaces (pots) that are continuous in use. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, durable aluminium to our customers every day. Making aluminium is a traditional process that we are good at in ALDEL. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job

As a Maintenance Manager Electrical you are responsible for the implementation of all maintenance activities in the field of Electrical Engineering. You provide functional leadership to our maintenance team consisting of Engineers, Low / Medium Voltage Fitters, High Voltage Fitters and Work Planners. Together with your team you prepare multi-year maintenance plans and improvement proposals and together with the department you make an important contribution to technical investment plans and the management and implementation of projects resulting from this. In addition to the operational responsibilities, you are constantly working to further develop and optimize the department. As an experienced manager you know how to introduce and implement the right methods. You translate theory into practice and in many cases you roll up your sleeves to implement policy in a practical way. You advise and support management and you report directly to the Management Team.

Your profile

To be successful as a Maintenance Manager you have a technical HBO education, preferably Electrical Engineering or Mechatronics. You have at least 5 years of experience in a managerial position within a production environment. You are aware of the European safety standards and guidelines for machine maintenance. You feel at home in a dynamic environment and you communicate easily with colleagues throughout the organization, both in English and in Dutch. As a person you recognize yourself in the following characteristics: initiative, decisive, pragmatic, cooperation, safety and quality conscious, proactive, solution-oriented, sense of responsibility.

What does ALDEL offer you

First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employers in the region. We also offer a competitive salary, a good leave and pension plan.

Application

Is this your new job or do you first want more information about the vacancy? Then contact Miranda West, HRM employee. Do you want to apply directly? Send your short motivation + recent CV

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

 

Apply now