ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Commercieel medewerker Binnendienst/Customer Service Representative

Vacature: Commercieel medewerker Binnendienst/Customer Service Representative

Wie zijn wij

Eerlijk is eerlijk; we hebben best zware tijden gehad maar ALDEL draait als nooit tevoren! We noemen het “ALDEL 2.0”. Wij zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. Onze fabriek ligt op slechts 40 minuten rijden van de prachtige stad Groningen. We produceren aluminium in meer dan 300 elektrolyse ovens die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar in bedrijf zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en een gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om al onze ambities waar te maken! Elke dag leveren we namelijk ons duurzaam aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we goed in zijn bij ALDEL. We zijn erg trots op de productie van dit eeuwigdurende product, omdat aluminium oneindig recyclebaar is zonder kwaliteit te verliezen. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie, ga dan naar www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan

Als onze commercieel medewerker Binnendienst, maak je deel uit van het verkoopteam van ALDEL. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van klanttevredenheid en loyaliteit door het hele proces van klantbestellingen. Als verlengstuk van onze verkoopafdeling zorg je voor de levering van producten aan de klant. Je communiceert actief met interne- en externe klanten. Hoge kwaliteit onderscheidt ALDEL van zijn concurrenten, daarom kun je verbeteringen voorstellen en afwijkingen markeren na analyse van bestelpatronen. Bovendien behandel je klantklachten en incidenten.

Wat is je profiel?

Als onze nieuwe commercieel medewerker Binnendienst moet je een extra stap kunnen zetten. Als persoon herken je jezelf in de volgende eigenschappen: uitstekende communicatieve vaardigheden, het vermogen om problemen op te lossen, zeer georganiseerd en objectief informatie kunnen analyseren.

Een succesvolle kandidaat heeft ook:

 • Een bachelor diploma in internationale handel of gelijkwaardige ervaring en heeft uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; een derde taal is een plus.
 • Ervaring met een klantgerichte rol in een business to business-omgeving.
 • Kennis van Microsoft-applicaties, waaronder Excel, Outlook, PowerPoint en Word en ervaring met SAP is zeer nuttig.
 • Ervaring met multitasken en kan cross-functionele taken met succes uitvoeren.
 • Sterke commerciële- en sociale vaardigheden.
 • Passie voor het opbouwen en onderhouden van klantrelaties en klanttevredenheid.
 • Nauwkeurigheid en een hoog niveau voor details in alle activiteiten.

Onze aanbieding

Allereerst bieden we de mogelijkheid om te helpen bij het bouwen van “het nieuwe” ALDEL! Een van de snelst groeiende werkgevers in de regio. Wij zijn een bedrijf dat mensen motiveert en jouw ideeën maken echt verschil. We bieden daarnaast een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Marloes van der Mei (Manager HRM & Legal). Wil je solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV vòòr 20 mei 2019 naar ons op.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
_________________________________________________________________________________

Who are we

Let’s not sugar-coat it; we had some tough years but ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North of the Netherlands. Our plant is merely a 40 minute drive from the beautiful city of Groningen. We are producing aluminium in over 300 electrolytic cells (pots) which operate 24 hrs a day, 7 days a week and 365 days a year. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, aluminium to our customers every day. Making aluminium is a traditional process and we are good at it at ALDEL. WE take great pride in the production of this everlasting product, as aluminium is infinitely recyclable without losing any quality. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job

As our customer service representative, you are part of ALDEL’s sales team. You take responsibility for managing and maintaining customer satisfaction and loyalty through the entire customer order process. As the extension of our sales force you ensure product supply to the customer. You actively communicate with internal and external clients. High quality is what differentiates ALDEL from its competitors, therefore you are able to suggest improvements and flag deviations after analyzing order patterns. Moreover you handle costumer complaints and incidents.

What is your profile? 

As our new customer service representative, we need you to go the extra mile, to embody our behavior’s and show the following competencies: Excellent communication skills and the ability to problem solve, highly organized and be able to analyze information objectively.

A successful candidate will also have:

 • A bachelor degree in international commerce or equivalent experience and fluent in English and German a 3rd language is a plus.
 • Experience in a customer facing role in a business to business environment.
 • Knowledge of Microsoft applications including Excel, Outlook, PowerPoint and Word. Experience with SAP is highly beneficial.
 • Must be able to multi-task and perform cross-functional duties successfully.
 • Strong commercial skills and social abilities.
 • Passion for building and maintaining customer relations and satisfaction.
 • Accuracy and a high level to details in all activity.

Our offer

First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employers in the region. We are a company that empowers people and your ideas make real difference. We also offer a competitive salary and good secondary employment conditions.

Do you want more information about the vacancy? Please contact Marloes van der Mei (Manager HRM & Legal). Do you want to apply? Pease fill out our application form as soon as possible, but no later than May 20th, 2019.

Acquisition on this vacancy is not appreciated.

Apply now