ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

APPLICATIEBEHEERDER SAP / APPLICATION MANAGER SAP

Vacature: APPLICATIEBEHEERDER SAP / APPLICATION MANAGER SAP

Wie zijn wij

Het is je vast niet ontgaan; ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. We hebben nieuwe collega’s nodig om alle ambities waar te maken! Elke dag leveren wij namelijk ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

Jouw nieuwe baan

De applicatiebeheerder SAP maakt deel uit van het IT team. Jij zorgt ervoor dat de diverse applicaties die ALDEL in gebruik heeft goed draaien, zodat de processen op juiste manier ondersteund en gemonitord worden. De nadruk ligt op ons SAP systeem, maar jij vindt het ook geen probleem om je andere applicaties eigen te maken. De SAP modules die binnen ALDEL aandacht nodig hebben zijn FI, CO, SD, MM, PM, SHE, QM en PPPI. Jij bent verantwoordelijk voor de inbreng van SAP expertise in diverse uitdagende projecten. Je sluit veelvuldig aan bij overleg met de afdelingen (met name Finance en Inkoop) om de behoefte van de interne klant boven tafel te krijgen. Je ondersteunt ook productie en techniek bij het gebruik van SAP. Je houdt je bezig met vragen die variëren van: “Hoe kan ik de afboekingen van 1 bepaalde dag naar boven halen in het systeem” of “Kan ik een tekening toevoegen aan een bestelling / werkorder?” tot “Hoe kan SAP mijn logistieke proces het beste ondersteunen?”.

Jouw profiel

Voor het managen en beheren van onze applicaties zijn niet alleen jouw IT-skills belangrijk maar ook zeker jouw communicatieve vaardigheden. Je hebt ervaring in het beheren van SAP applicaties en begrijpt het spanningsveld tussen de wens om te vernieuwen en gedegen beheer. Verder beschik je over:

  • Een afgeronde HBO opleiding aangevuld met functiegerichte trainingen;
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (bij voorkeur in een productieomgeving).
  • Kennis van een of meerdere SAP modules FI, CO, CD, MM, PM en PPPI.
  • De bereidheid om mee te draaien in een consignatierooster.
  • Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift.

Wat heeft ALDEL jou te bieden

We bieden allereerst de kans om mee te bouwen aan “het nieuwe” ALDEL! Eén van de snelst groeiende werkgevers in de regio. We bieden daarnaast een marktconform salaris, goede verlof- en pensioenregeling.

Solliciteren op deze functie

Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Gerben Bouwman (Sr. adviseur HRM). Wil je direct solliciteren? Stuur dan je korte motivatie + recent CV vóór 1 september 2019, t.a.v. Gerben Bouwman naar ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

_________________________________________________________________________________

Who are we

You might have notived; ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North of the Netherlands. Our plant is merely a 40 minute drive from the beautiful city of Groningen. We are producing aluminium in over 300 electrolytic cells (pots) which operate 24 hrs a day, 7 days a week and 365 days a year. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. We need new colleagues to achieve all our ambitions! We deliver our high-quality, aluminium to our customers every day. Making aluminium is a traditional process and we are good at it at ALDEL. WE take great pride in the production of this everlasting product, as aluminium is infinitely recyclable without losing any quality. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Your new job

The application manager SAP is part of the IT team. You ensure that the various applications that ALDEL uses are running properly, so that the processes are properly supported and monitored. The emphasis is on our SAP system, but you also find it no problem to master your other applications. The SAP applications that require attention within ALDEL are FI, CO, SD, MM, PM, SHE, QM en PPPI. You are responsible for the input of SAP expertise in various challenging projects. You frequently connect with the departments (in particular Finance and Purchasing) in order to identify the needs of the internal customer. You also support production and technology with the use of SAP. You deal with questions such as: “How can I retrieve the debits of 1 specific day in the system”, “Can I add a drawing to an order / work order?’ or ”How can SAP best support my logistics process?”.

Your Profile

For the management and management of our applications, not only your IT skills are important, but also your communication skills. You have experience in managing SAP applications and you understand the tension between the desire to innovate and thorough management. You also have:

  • A completed MBO training supplemented with function-oriented training courses.
  • Minimum 5 years relevant work experience (preferably in a production environment).
  • Knowledge of the SAP applications FI, CO, SD, MM, PM and PPPI.
  • The willingness to participate in a consignment schedule.
  • You have excellent command of the Dutch and English language, both spoken and written.

Our offer

First of all, we offer the opportunity to help build “the new” ALDEL! One of the fastest growing employers in the region. We are a company that empowers people and your ideas make real difference. We also offer a competitive salary and good secondary employment conditions.

Do you want more information about the vacancy? Please contact Gerben Bouwman (Sr. counselor HRM). Do you want to apply? Pease fill out our application form as soon as possible, but no later than September 1, 2019.

Acquisition on this vacancy is not appreciated.

Apply now