ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Project: Zonnecellen

De daken van de fabriek van Aldel in Delfzijl hebben een totale oppervlakte van ca. 50.000 m2. Daarnaast is er op de begane grond rondom de bedrijfsgebouwen circa 70.000 m2 open ruimte beschikbaar. Dit levert een groot oppervlak op voor de installatie van zonnepanelen, met een totaal vermogen van 8-12 MW op de daken en ca. 10 MW op de begane grond.

In november 2019 is een intentieverklaring getekend met Ecorus om dit project verder te ontwikkelen. Voor het dakproject is inmiddels een onderzoek uitgevoerd naar de technische toestand van de daken. De engineering van het dakproject start in het voorjaar van 2021 en de bouwwerkzaamheden gaan beginnen in het najaar van 2021. Bijzonder aandachtspunt is dat het plaatsen van de zonnepanelen gecombineerd gaat worden met reparatiewerkzaamheden aan de daken, waardoor extra tijd nodig is. Het doel is om het project af te ronden in het najaar van 2022

Voor het grondproject zijn de procedures gestart om de bouwvergunning te verkrijgen. Naar verwachting wordt deze vergunning in het najaar van 2021 verleend, waarna de bouw kan beginnen. Ook hier is het de bedoeling om het project tot najaar 2022 af te ronden.