ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Project: Aansluiting zonneparken van derden

In de directe omgeving van Aldel zijn verschillende zonneparken in ontwikkeling met een totale capaciteit van ca. 21,5 MW. Door capaciteitsproblemen (netcongestie) in het openbare stroomnet van Enexis kunnen deze parken de komende jaren echter niet op dat openbare stroomnet worden aangesloten. Deze parken kunnen dus niet snel in gebruik worden genomen.

Aldel heeft deze zonneparken nu de mogelijkheid geboden om rechtstreeks aan te sluiten op het interne stroomnet van Aldel. Dit interne stroomnet van Aldel heeft voldoende capaciteit beschikbaar en heeft een directe aansluiting op het openbare stroomnet op 220 kV-niveau, in het Hoogspanningsstation Weiwerd van Tennet. Hierdoor hoeft het stroomnet van Enexis niet de belasting van de opwek van de zonneparken te dragen.

Door deze verbinding met haar interne stroomnet mogelijk te maken, kan Aldel deze zonneparkprojecten met ca. 4 jaar versnellen. Tennet en Enexis steunen het idee. Om dit zo te kunnen doen is een vergunning aangevraagd bij de ACM (de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse overheidsinstantie die zich bezighoudt met de regelgeving rondom stroomvoorziening).

Lees ook het artikel van Ecorus over dit project: “We gaan netcongestie te lijf met samenwerking en technische vindingrijkheid” (20-06-2020)