ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Damco legt productie stil als gevolg van hoge energiekosten en voortdurende onzekerheid omtrent steun van de overheid voor energie-intensieve industriën.

Published

  • Damco’s fabriek in Farmsum wordt per 1 september 2022 in “care and maintenance” geplaatst.
  • Dit is noodzakelijk geworden door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun.
  • Dit besluit is genomen na overleg met de Ondernemingsraad en andere betrokkenen.
  • Damco produceert hoogwaardig en value-added aluminium, essentiëel voor Europa’s energietransitie en heeft uiterst vakbekwaam personeel.
  • Een gecontroleerde stillegging maakt het Damco mogelijk om klaar te staan voor een herstart van de productie wanneer de omstandigheden verbeteren.
  • De situatie en de marktomstandigheden zullen continue worden geëvalueerd.