ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Author Archives: Gerlinde Wijers

 1. Damco legt productie stil als gevolg van hoge energiekosten en voortdurende onzekerheid omtrent steun van de overheid voor energie-intensieve industriën.

  5 Comments
  • Damco’s fabriek in Farmsum wordt per 1 september 2022 in “care and maintenance” geplaatst.
  • Dit is noodzakelijk geworden door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun.
  • Dit besluit is genomen na overleg met de Ondernemingsraad en andere betrokkenen.
  • Damco produceert hoogwaardig en value-added aluminium, essentiëel voor Europa’s energietransitie en heeft uiterst vakbekwaam personeel.
  • Een gecontroleerde stillegging maakt het Damco mogelijk om klaar te staan voor een herstart van de productie wanneer de omstandigheden verbeteren.
  • De situatie en de marktomstandigheden zullen continue worden geëvalueerd.
 2. Aldel – management -led buyout

  Leave a Comment

  Aldel – Management-led buyout aimed at securing long-term future as leading green aluminium producer

  • Buyout led by CEO, with support of management team and key customers
  • Secures commitment to the business and its clean aluminium strategy
  • Focus on investment and positioning Aldel for the future
  • Creates basis for a new international metals group

  York Capital has completed the sale of Aldel and its related assets to Aloft Holdings NL AG (“Aloft”), a Swiss metals company formed by current Aldel CEO Chris McNamee.  The transaction has been completed with support from Aldel’s Works Council, Union representatives, and employees throughout the process.  The transaction closed on 26 November 2021.

  The acquisition is supported by Aldel’s leading customers and financing partners, including Glencore International, which has renewed and extended its support to the business.  The acquisition will provide Aldel with a committed long-term ownership structure and a stronger balance sheet from day one.  The acquisition is underpinned by an experienced management team that knows the business well, and that is committed to the strategy of creating a leading European producer of green aluminium.  Achieving this strategy is core to meeting the undertaking by the Kingdom of the Netherlands, alongside other major economies, to meet ambitious energy transition goals.

  Aldel aims to become one of Europe’s leading low-cost and energy-efficient Aluminium companies.  Aldel’s plant has billet and rolling slab capacity to produce 150,000 tonnes per annum.  Current billet production stands at around 70,000 tonnes per annum. 

  Aldel hopes to be able to re-start its primary aluminium potlines in the future, and is actively engaged with stakeholders in this regard.  In particular, Aldel is working with the Dutch Government to achieve clarity on a level playing field with other EU Nations with regard to Indirect CO2-Cost Compensation (ICC) for the current emission trading phase (2021-2030).  A level playing field for ICC payments would help support investment in our assets and our people in the medium and long term.

  Commenting on the acquisition, Chris McNamee, Aldel CEO and CEO of Aloft said:

  “This is a great opportunity to build on what we have done so far to re-establish Aldel as a leading player in green aluminium, and a major contributor to employment and economic growth in the region.  We have a great team in place, a strong balance sheet and an ownership structure that can support our long-term vision.  It is now up to us, with the support of our people and our community, to seize that opportunity to create something that we can be proud of.  We believe Europe more than ever needs a strong efficient and green manufacturing base and that, as an independent producer of aluminium, we have an important part to play in this transition.” 


  It is intended that Aldel will form the core of a new international metals group able to grow both organically and by acquisition.  Aloft has put in place a Strategic Advisory Board made up of leading figures in the industry, so as to enhance its ability to deliver upon this strategy.  You can learn more about Aloft, its people, and its strategy at the company’s website: www.aloftholdings.com  

  For further inquiries:   
  Netherlands Eric Wildschut – Chief Financial Officer, Aldel E: Eric.Wildschut@aldel.nl T: +31 596 638 290International Andrew Garfield – Garfield Advisory Ltd E: andrew@garfieldadvisory.com T: +44 7974 982337

  Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

  Aldel is a high-quality primary aluminium producer, headquartered in Delfzijl in the Netherlands.  In 2020 the company generated revenue of c.€130 Million, with 82,000 tonnes of invoiced metal.  The company supplies high grade aluminium for the European transportation and construction industries.  It is investing in modernising and expanding production.  The company’s strategic plan includes the deployment of state-of-the-art carbon capture and recyclable battery technology to minimise CO2 and other greenhouse gas emissions, and to reduce energy costs.  Aldel, as a major electricity consumer, also has an important role to play in helping balance the Dutch energy grid as renewables, such as offshore wind from the North Sea, take an increasingly significant share in the overall energy mix.  

  Aloft AGAloft is a metals company created by Aldel CEO Chris McNamee, with the ambition to become a leading producer of low and zero net carbon metal.  A former banker with a strong track-record in the metals and mining sector, Chris has been CEO of Aldel since 2017, during which time he has led the turnaround of the business and re-established its reputation.  Inspired by Chris’ own family tradition of entrepreneurship, it is intended that Aloft should build over time, both organically and by acquisition, into a scale producer in the metals sector.  Aloft has put in place a Strategic Advisory Board made up of leading figures in the industry, so as to enhance its ability to deliver upon this strategy.  You can learn more about Aloft, its people, and its strategy at the company’s website: www.aloftholdings.com

 3. Aldel – Management buy-out

  Leave a Comment

  Aldel – management buy-out moet toekomst als toonaangevende producent van groen aluminium veilig stellen.

  • Buy-out geleid door CEO met ondersteuning van managementteam en belangrijke klanten.
  • Garandeert de betrokkenheid bij het bedrijf en zijn strategie voor schoon aluminium.
  • Focus op strategische investeringen en positionering van Aldel voor de toekomst.
  • Vormt de basis voor een nieuwe internationale metaalgroep.

  York Capital heeft Aldel en de bijbehorende activa verkocht aan Aloft Holdings NL AG (“Aloft”), een Zwitsers metaalbedrijf, opgericht door de huidige CEO van Aldel, Chris McNamee. De overname transactie wordt ondersteund door de ondernemingsraad, vakbondsvertegenwoordigers en Aldel medewerkers. De overname werd op 26 november 2021 afgerond.

  Toonaangevende klanten en financieringspartners van Aldel, waaronder Glencore International, hebben hun steun aan het bedrijf vernieuwd en/of verder uitgebreid. De overname biedt Aldel vanaf dag één een betrokken lange termijn eigendomsstructuur en een sterke balans. De overname wordt ondersteund door een ervaren managementteam dat het bedrijf goed kent en zich volledig inzet voor de strategie om een ​​toonaangevende Europese producent van groen aluminium te worden. De realisatie van deze strategie is volledig in lijn met de kern van het beleid van de Nederlandse regering, om samen met andere grote economieën, de ambitieuze energietransitiedoelen te halen.

  Aldel wil een van de toonaangevende goedkope en energiezuinige aluminiumbedrijven van Europa worden. De fabriek heeft een productiecapaciteit van 150.000 ton perspalen en walsplakken per jaar. De huidige productie bedraagt ca. 70.000 ton perspalen per jaar.

  Een gelijk speelveld  is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in onze installaties en onze mensen.

  In een reactie op de overname zei Chris McNamee, CEO Aldel en CEO van Aloft:

  “Dit is een geweldige kans om Aldel verder uit te bouwen tot een toonaangevende speler in groen aluminium  en daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en economische groei in de regio. We hebben een geweldig team, een sterke financiële balans en een eigendomsstructuur die onze langetermijnvisie ondersteunt. Het is nu aan ons om met de steun van onze mensen en onze zakelijke partners die kans te grijpen om iets te creëren waar we trots op kunnen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan een sterke, efficiënte en groene metaalindustrie en dat wij als onafhankelijke producent van aluminium een ​​belangrijke rol spelen in deze transitie.”

  Het is de bedoeling dat Aldel de kern gaat vormen van een nieuwe internationale metaalgroep die zowel autonoom als door acquisitie kan groeien. Aloft heeft een Raad voor Strategisch Advies ingesteld die bestaat uit leidende vertegenwoordigers uit de industrie, om deze strategie uit te kunnen voeren. U kunt meer te weten komen over Aloft, zijn mensen en zijn strategie op de website van het bedrijf:www.aloftholdings.com 

  Voor verdere vragen:   
  Nederland Eric Wildschut – Chief Financial Officer, Aldel E: Eric.Wildschut@aldel.nl T: +31 596 638 290Internationaal Andrew Garfield – Garfield Advisory Ltd E: andrew@garfieldadvisory.com T: +44 7974 982337

  Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

  Aldel is een hoogwaardige producent van primair aluminium, met het hoofdkantoor in Delfzijl, Nederland. In 2020 genereerde het bedrijf een omzet van circa € 130 miljoen, met 82.000 ton gefactureerd metaal. Het bedrijf levert hoogwaardig aluminium voor de Europese transport- en bouwsector. Het investeert in modernisering en uitbreiding van de productie. Het strategische plan van het bedrijf omvat de inzet van ultramoderne technologie voor het opvangen van koolstof en de recyclebare batterijtechnologie om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te minimaliseren en de energiekosten te verlagen. Aldel speelt als grootverbruiker van elektriciteit ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van het balanceren van het Nederlandse energienet, aangezien hernieuwbare energiebronnen, zoals offshore wind uit de Noordzee, steeds meer deel uitmaken van de totale energiemix.

  Aloft AG

  Aloft is een metaalbedrijf opgericht door Chris McNamee, CEO van Aldel, met de ambitie om een ​​toonaangevende producent van koolstofarm en 100% klimaatneutraal metaal te worden. Als voormalig bankier met een sterk reputatie in de metaal- en mijnbouwsector, is Chris sinds 2017 CEO van Aldel en heeft gedurende deze jaren het bedrijf weer op kaart gezet en de reputatie hersteld. Geïnspireerd door zijn eigen familietraditie van ondernemers, wil hij Aloft in de loop van de tijd, zowel organisch als door acquisitie, laten uitgroeien tot een producent van formaat in de metaalsector. Aloft heeft een Raad voor Strategisch Advies ingesteld die bestaat uit leidende figuren in de industrie met het vermogen om deze strategie uit te voeren. U kunt meer te weten komen over Aloft, zijn mensen en zijn strategie op de website van het bedrijf: www.aloftholdings.com

 4. Damco/Aldel stelt eigen elektriciteitsnet beschikbaar en helpt bij netcongestieproblemen

  Reacties uitgeschakeld voor Damco/Aldel stelt eigen elektriciteitsnet beschikbaar en helpt bij netcongestieproblemen

  In de Eemsmond-regio is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat de bestaande elektriciteitsnetten van Tennet en van Enexis soms te weinig capaciteit hebben om nieuwe klanten aan te sluiten. Tot die nieuwe klanten behoren ook zonneparken.

  Door deze capaciteitsproblemen in het openbare stroomnet van Enexis kunnen deze zonneparken de komende jaren niet op dat openbare stroomnet worden aangesloten. Hierdoor ontstaat er vertraging in de uitbouw van de duurzame energie.

  Damco/Aldel in Delfzijl is een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland. Vanwege dat grote verbruik heeft Damco/Aldel een sterk eigen elektriciteitsnet. Dat eigen net van Aldel is rechtstreeks aangesloten op het landelijke transportnet voor elektrische energie van Tennet.

  Het eigen net van Damco/Aldel heeft een grote transportcapaciteit. Daarom wil Damco/Aldel dat eigen net ook beschikbaar stellen voor de aansluiting van externe zonneparken. Die zonneparken hoeven dan niet te wachten totdat de netcongestie aan de Eemsmond is opgelost. Ze kunnen dan sneller energie gaan leveren. Tennet en ook Enexis ondersteunen dit idee, want een stukje van de aansluitproblemen wordt hiermee opgelost.

  Het aansluiten van externe zonneparken op het eigen intern elektriciteitsnet moest wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM heeft die goedkeuring nu verleend. Samen met de eerste belangstellende zonneparken worden nu de technische plannen ontwikkeld om de aansluitingen daadwerkelijk te gaan bouwen.

  Damco/Aldel biedt zodoende krachtig hulp om de energietransitie te versnellen. Ook is het een belangrijke stap in de richting van een groener Damco/Aldel.

 5. Geen zon en wind? Dan moet de stekker uit de fabriek (NOS)

  Reacties uitgeschakeld voor Geen zon en wind? Dan moet de stekker uit de fabriek (NOS)

  De industrie in Nederland moet vanwege het klimaatbeleid grotendeels van kolen en gas over op elektriciteit. De komende tien jaar zal de elektriciteitsproductie steeds meer afhankelijk worden van zon en wind. Daarom roept netbeheerder Tennet bedrijven nu op om flexibeler te worden in de afname van elektriciteit. Delen van de industrie zouden – tegen vergoeding – zo nu en dan de elektriciteitsafname moeten stoppen of verminderen. Bij een overschot zouden bedrijven juist meer af moeten nemen.

  Sommige grote industrieën werken al samen met Tennet en leveren noodvermogen als er een plotseling tekort of overschot is op het elektriciteitsnet. De aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl bijvoorbeeld, die op vol vermogen 200 megawattuur elektriciteit verbruikt, ongeveer net zoveel als de stad Groningen.

  Energie in balans

  Netbeheerders moeten het elektriciteitsnetwerk op 50 Herz houden. Dat betekent dat er in Nederland en de rest van Europa net zoveel elektriciteit geproduceerd moet worden als er wordt afgenomen. Als er een tekort of een overschot is gaan er dingen mis en kan de stroom uitvallen. Alle elektriciteitsproducenten samen zetten het net onder spanning. Vraag en aanbod bepalen de prijs van elektriciteit op de markt. Netbeheerders sluiten contracten voor ‘noodvermogen’ af voor het geval vraag en aanbod anders uitpakken dan voorspelt.

  Tennet koopt ‘regelbaar vermogen’ in op de elektriciteitsmarkt. Nu zijn het vooral energiebedrijven met kolen en gascentrales die hier op intekenen. Ook de zware industrie kan geld verdienen op de elektriciteitsmarkt, zegt operationeel directeur Maarten Abbenhuis van Tennet:

  “Wij denken dat de industrie met wat aanpassingen en investeringen veel beter mee kan bewegen op de productie van groene elektriciteit (zonne- en windenergie). Wij schatten in dat er ongeveer drie gigawatt aan potentieel is, dat kan je vergelijken met vier tot vijf kolen- of gascentrales.”

  Abbenhuis denkt dat de vergoeding die bedrijven hiervoor kunnen krijgen het financieel aantrekkelijk maakt om hier aan mee te doen. Bedrijven die overschakelen van gas op elektriciteit zouden daar nu al rekening mee moeten houden.

  Energieverdeling

  Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland is zo’n 120 terawattuur. De zware industrie verbruikt net zo veel als alle huishoudens in Nederland (31 procent van het totaal). Alle bedrijven samen, inclusief de energie- en transportsector, gebruiken 69 procent van de elektriciteit in ons land, blijkt uit cijfers van Tennet.

  In Nederland valt de stroom niet vaak uit. Ongelukken door te veel of te weinig beschikbare elektriciteit worden tot nu toe met noodvermogen voorkomen zonder dat de consument er iets van merkt. Toch is het met regelmaat even spannend bij de netbeheerders. Met de toename van elektriciteit uit zon en wind zal dat steeds vaker voorkomen.

  Fabriek wordt batterij

  Bij aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl drukken ze soms een paar keer per maand op de noodknop. De dienstdoende chef van de fabriek krijgt dan een telefoontje van Tennet en een paar seconden later stopt de fabriek volledig met de afname van elektriciteit. De netbeheerder heeft dan een uur om het tekort op te lossen en ergens de productie te verhogen.

  Nu kunnen de 304 ovens van Aldel, waar via elektrolyse aluminiumoxide-poeder omgezet wordt in vloeibaar aluminium, niet langer dan een uur zonder stroom. Met aanpassingen aan het productieproces kan dat naar 48 uur door de ovens op een soort waakvlam te zetten. Op andere momenten zou Aldel juist meer stroom af kunnen nemen. De fabriek verandert dan in een virtuele batterij voor het elektriciteitsnet.

  Die aanpassing kost volgens het bedrijf 60 miljoen euro. Een echte batterij van dezelfde omvang kost een veelvoud van dit bedrag. Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken of de industrie financieel geholpen kan worden, om hun productieproces flexibel te maken voor de elektriciteitsmarkt.

  (Bron: https://nos.nl/artikel/2368566-geen-zon-en-wind-dan-moet-de-stekker-uit-de-fabriek.html)

 6. Collaboration with Aldel and Ecorus gives energy transition a boost

  Leave a Comment

  Netherlands-based aluminium producer, Aldel, is to partner with solar specialist Ecorus in a new initiative which is seeking to accelerate the development of solar power in the region. Aldel has agreed to make its electricity transmission infrastructure available to allow Ecorus, and other solar operators to connect to the Netherlands’ public electricity distribution grid. As a first step, work will commence on connecting up a solar park developed by Ecorus on an industrial site owned by local construction firm Gebroeders Borg in neighbouring Farmsum.  By partnering with Aldel, it will be able to feed the entire peak output of 4.5MW from the Borg site into the public electricity grid over Aldel’s existing network connection.

  The move is a significant step forward in in the implementation of Aldel’s broader green agenda. As a heavy energy user, Aldel is already playing an important role as a “virtual battery” in helping keep the grid in balance, by switching off consumption in periods of high demand. This has helped the public electricity grid to adapt to meet the demands of a more distributed model of energy generation and supply.  This is particularly important now that wind and solar, whose output fluctuates with the weather, are providing a growing proportion of the country’s energy needs.   

  Aldel is also aiming to assist other renewable producers who are looking to feed electricity into the public grid using its infrastructure. There is currently a significant backlog in connecting up new providers to the grid as a result of the rapid growth in the Netherlands of new, largely small and larger-scale solar and wind farm particularly in the Northern parts of The Netherlands. High supply of new energy and relatively low energy demand and hence limited capacity in the infrastructure in this part of The Netherlands results in infrastructure congestion. Connecting via an existing large user with the necessary infrastructure, provides a quicker and cheaper route for renewable energy providers to bring their output to the market and helps to resolve the congestion issues.

  Discussions are ongoing with other solar park specialists with a view to also connecting them up to the public grid via Aldel. Aldel is also installing solar panels on its own site in Delfzijl in cooperation with Ecorus. The agreement with Ecorus regarding the Borg site is subject to the approval of the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM), which is considering the application to allow the use Aldel’s infrastructure for third party access.

  Chris McNamee, Aldel CEO said: “This is a win-win on all sides. As a large user of electricity, we can play a unique role in supporting the more rapid adoption of renewables by making our infrastructure available to small scale renewable producers looking to gain access to the grid.  For solar producers, such as Ecorus we can offer a faster, easier, cheaper and less complicated to connect to the distribution network and find customers for their green energy, something we can all wholeheartedly support.”

 7. Samenwerking Aldel en Ecorus zorgt voor boost van de energietransitie

  Leave a Comment

  De Nederlandse aluminiumproducent Aldel gaat een bijzondere samenwerking aan met Ecorus, operator van zonneparken. Het gaat om een nieuw initiatief gericht op de versnelling van de ontwikkeling van zonne-energie in de regio. Aldel gaat namelijk haar eigen stroomnet beschikbaar stellen om zonneparken aan te sluiten op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet. De eerste stap wordt het aansluiten van een, door Ecorus ontwikkeld, zonnepark op een bedrijfsterrein van het bedrijf Gebroeders Borg, de “buurman” van Aldel. Door de samenwerking met Aldel kan dit zonnepark zijn volledige vermogen van 4,5 MW (piek) invoeden in het openbare elektriciteitsnet.

  Hiermee geeft Aldel een flinke boost aan de energietransitie. Nu al helpt Aldel als grootverbruiker van elektrische energie bij het in balans houden van opwek en verbruik in het openbare net. Dat is nog belangrijker nu zon en wind, met weersafhankelijke schommelingen in hun geleverde vermogen, voorzien in een steeds groter deel van de energiebehoefte van het land.  

  Aldel wil ook andere hernieuwbare producenten gaan ondersteunen. Er is momenteel namelijk sprake van een aanzienlijke achterstand bij het aansluiten van nieuwe leveranciers op het openbare netwerk. Dit als gevolg van de snelle groei van nieuwe, kleine en grotere wind- en zonneparken met name in het noorden van Nederland. De combinatie van een hoog aanbod van nieuwe energie plus een beperkte capaciteit van de infrastructuur in dit deel van Nederland leidt tot een overbelaste infrastructuur; de “netcongestie”. Aansluiting via het interne stroomnet van een bestaande grootverbruiker biedt leveranciers van hernieuwbare energie een snellere en goedkopere route om hun vermogen in de markt te zetten en het lost de congestieproblemen op.

  Er zijn nog meer gesprekken gaande met andere operators van zonneparken die ook via Aldel aangesloten willen worden op het openbare net. Aldel is ook, in samenwerking met Ecorus, zonnepanelen aan het plaatsen op de eigen locatie in Delfzijl.

  Ondertussen is een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt, de ACM, om toestemming te krijgen het interne stroomnet van Aldel te laten gebruiken door externe partijen.

  Chris McNamee, CEO van Aldel, zegt: “Dit is voor iedereen een win-winsituatie. Als grootverbruiker van energie kunnen wij een unieke rol spelen bij de snellere overstap naar hernieuwbare bronnen. Dat doen we door onze infrastructuur beschikbaar te stellen voor kleinere producenten van hernieuwbare energie die graag toegang willen tot het openbare netwerk.  Voor producenten van zonne-energie, zoals Ecorus, kunnen wij de aansluiting op het openbare netwerk en het vinden van klanten voor hun groene energie sneller, makkelijker, goedkoper en minder ingewikkeld maken. Iets waar we allemaal enthousiast over mogen zijn.”

  Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

  Aldel is een particuliere aluminiumproducent met het hoofdkantoor in Delfzijl. Het bedrijf produceert hoogwaardig aluminium voor de Europese transport- en bouwsectoren en werd in november 2017 overgenomen door York Capital. Het bedrijf investeert aanzienlijke bedragen in de modernisering en uitbreiding van de productie. Het plan bestaat mede uit het implementeren van geavanceerde technieken voor koolstofvastlegging en herbruikbare accu’s/batterijen met als doel naast de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen ook de energiekosten terug te dringen. Als grootverbruiker van elektriciteit heeft Aldel ook een belangrijke rol bij het bewaren van de balans in het Nederlandse energienet, nu hernieuwbare bronnen, zoals offshore-windenergie van de Noordzee, een steeds groter deel uitmaken van de totale energiemix. Het bedrijf heeft 350 personen in dienst en biedt werk aan nog eens 150 mensen op opdrachtbasis.

  Ecorus

  Ecorus werd in 2010 opgericht als samenwerkingsverband tussen Groep Coenen en Beaurega BVBA en is inmiddels een toonaangevende ontwikkelaar van zonneparken in Nederland en België. De onderneming biedt bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren de mogelijkheid om on- of onderbenutte daken en stukken grond te laten gebruiken voor zonne-energie, waarbij Ecorus het volledige proces verzorgt, inclusief subsidieaanvragen op landelijk en regionaal niveau, vergunningen, financiering, realisatie en ingebruikname.

  Lees ook het artikel van Ecorus op: https://www.ecorus.com/we-gaan-netcongestie-te-lijf-met-samenwerking-en-technische-vindingrijkheid/

 8. Aldel sluit belangrijke afnameovereenkomst met Glencore

  Leave a Comment

  18 mei 2020

  De Nederlandse aluminiumproducent Aldel heeft een akkoord bereikt met Glencore, één van de grootste, mondiaal gediversifieerde bedrijven in natuurlijke hulpbronnen ter wereld, voor de inkoop van maximaal 180.000 ton van Aldel voor dit jaar en het volgende jaar.

  Deze afnameovereenkomst zorgt voor een gegarandeerde afzetmarkt voor de productie van de Aldel-fabriek in deze tijden van enorme onzekerheid. Dit is een belangrijk signaal van vertrouwen in het bedrijf dat zich dit jaar tot het uiterste inspant de productie op te voeren. Aldel heeft ingezet op een tienjarenplan om in Europa uit te groeien tot één van de toonaangevende producenten van goedkoop en energiezuinig aluminium. De jaarlijkse productie van Aldel ligt momenteel rond de 80.000 ton, maar het bedrijf heeft zich eraan gecommitteerd de productie in de komende twaalf maanden aanzienlijk te verhogen.

  In de woorden van Chris McNamee, CEO van Aldel: “Dit is een geweldige boost voor Aldel, voor onze mensen en voor de economie in bredere zin, met name tegen de achtergrond van de coronacrisis en de economische onzekerheid die daarvan het gevolg is. Deze overeenkomst, met een van de belangrijkste partijen in onze branche, voor de afname van onze productie stelt onze toekomst op middellange termijn nog veiliger en geeft ons het vertrouwen door te gaan met ons tienjarenplan om van Aldel een van de belangrijkste groene aluminiumproducenten van Europa te maken. Wij zijn van mening dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan een sterke, efficiënte en groene productiebasis en dat wij als onafhankelijke aluminiumproducent daarin een belangrijke plaats hebben.”

  Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.
  Aldel is een aluminiumproducent met het hoofdkantoor in Delfzijl. Het bedrijf produceert hoogwaardig aluminium voor de Europese transport- en bouwsectoren en werd in november 2017 overgenomen door York Capital. Het bedrijf investeert aanzienlijke bedragen in de modernisering en uitbreiding van de productie. Het plan bestaat uit het implementeren van geavanceerde technieken voor koolstofopvang en virtuele batterijen met als doel naast de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen ook de energiekosten terug te dringen. Als grootverbruiker van elektriciteit heeft Aldel ook een belangrijke rol bij het bewaren van de balans in het Nederlandse energienet, nu hernieuwbare bronnen, zoals offshore-windenergie van de Noordzee, een steeds groter deel uitmaken van de totale energiemix. Het bedrijf heeft 350 personen in dienst en biedt werk aan nog eens 150 mensen op opdrachtbasis.

  Glencore
  Glencore is een van de grootste, mondiaal gediversifieerde bedrijven in natuurlijke hulpbronnen ter wereld en is een belangrijke speler in de productie en marketing van meer dan 60 op verantwoorde wijze gewonnen grondstoffen die de standaard van het dagelijks leven verhogen. De groep is actief in circa 150 locaties voor mijnbouw en metaalbewerking en faciliteiten voor de productie van olie. Glencore heeft een sterke voetafdruk in meer dan 35 landen in zowel gevestigde als opkomende regio’s voor natuurlijke hulpbronnen en de industriële activiteiten worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 30 marketingkantoren. De afnemers van Glencore zijn industriële verbruikers in sectoren als de auto-industrie,  staal, elektriciteit, accu’s/batterijen en olie. Het bedrijf levert ook financiering, logistiek en andere diensten aan producenten en consumenten van grondstoffen. Bij de bedrijven van Glencore zijn circa 160.000 personen werkzaam, inclusief opdrachtnemers. Glencore onderschrijft de Voluntary Principles on Security and Human Rights en is lid van de International Council on Mining and Metals. Het bedrijf neemt actief deel aan het initiatief voor transparantie in de winningsindustrie (EITI).

 9. Aldel secures key offtake agreement with Glencore

  Leave a Comment

  May 18, 2020

  Netherlands-based aluminium producer, Aldel, has secured a commitment from Glencore, one of the world’s largest global diversified natural resource companies, to purchase up to 180,000 tonnes from Aldel this year and next.

  The offtake agreement will provide a guaranteed market for the output from the Aldel plant at time of huge uncertainty. It is a significant vote of confidence in the company as it seeks to ramp up production this year. Aldel has embarked on a ten-year plan to become one of Europe’s leading low cost and energy efficient producers of aluminium. Aldel’s annual production currently stands at around 80,000 tonnes, but it plans to significantly increase that during the next 12 months.

  Chris McNamee, Aldel CEO said: “This is huge boost for Aldel, its people, and the wider economy, coming as it does against the background of the Coronavirus crisis and the economic uncertainty it has caused. This agreement, with one of the leading players in our industry, to purchase our output will further secure our medium-term future, and give us the confidence to press on with our tenyear plan to transform Aldel into a leading European green producer of aluminium. We believe Europe more than ever needs a strong efficient and green manufacturing base and that, as an independent producer of aluminium, we have an important part to play.”

  Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.
  Aldel is a privately owned aluminium producer, headquartered in Delfzijl in the Netherlands. The company, which produces high grade aluminium for the European transportation and construction industries, was acquired by York Capital in November 2017. It is investing heavily in modernising and expanding production. The plan includes the deployment of state-of-the-art carbon capture and virtual battery technology to minimise CO2 and other greenhouse gas emissions and reduce energy costs. Aldel, as a major electricity consumer, also has an important role to play in helping balance the Dutch energy grid as renewables, such as offshore wind from the North Sea, take an increasingly significant share in the overall energy mix. The company directly employs 350 people with an additional 150 working as contractors.

  Glencore
  Glencore is one of the world’s largest global diversified natural resource companies and a major producer and marketer of more than 60 responsibly-sourced commodities that advance everyday life. The Group’s operations comprise around 150 mining and metallurgical sites and oil production assets. With a strong footprint in over 35 countries in both established and emerging regions for natural resources, Glencore’s industrial activities are supported by a global network of more than 30 marketing offices. Glencore’s customers are industrial consumers, such as those in the automotive, steel, power generation, battery manufacturing and oil sectors. They also provide financing, logistics and other services to producers and consumers of commodities. Glencore’s companies employ around 160,000 people, including contractors. Glencore is proud to be a member of the Voluntary Principles on Security and Human Rights and the International Council on Mining and Metals. They are an active participant in the Extractive Industries Transparency Initiative.

  For further inquiries
  Andrew Garfield
  Garfield Advisory Ltd
  andrew@garfieldadvisory.com
  +44 7974 982337

 10. Damco Aluminum Delfzijl Coöperatie seeks refuge in green electricity but Covid-19 creates uncertainty (NRC)

  Leave a Comment

  Karel Oldenburger, General Manager, commented “If those piles have just been produced and lifted out, they have another dangling point. That is aluminium at its best.”

  Oldenburger has been working at Damco Aluminum Delfzijl Coöperatie, or Aldel for more than a decade. He has the experience of bankruptcies in 2013 and 2017 and the 304 melting furnaces were largely turned off.

  The post-bankruptcy as recent as in 2017, one of the most important employers in East Groningen seemed to be closing its doors permanently.

  The company will be celebrating its 40th Anniversary next year.

  Production has now been scaled up to 225 ovens that are in daily use – at least for the corona crisis.

  A party such as Aldel, which is at the front of the chain, is now also beginning to notice the consequences. “We see orders from the car industry falling, resulting in a huge drop in turnover,” said financial director Eric Wildschut, “And if the turnover falls, we cannot ignore the financial support that the government offers.”

  Moreover, more and more countries are closing their borders, and Aldel is also bothered by that. “We see long lines for the German-Polish border. We also have our trucks in there. ”

  Australian McNamee, who was sent by a year and a half ago from York to Delfzijl said “Aldel has not always been well managed in the past. York saw opportunities to do better, especially in reducing costs and to contribute to global environmental goals. ”

  The latter statement needs some explanation. Aldel is a major consumer of energy and emitter of carbon dioxide. Five years ago, the company consumed 1.7 billion kWh of electricity per year, almost 1.5% of total electricity consumption across the Netherlands. The power consumption accounts for about 40% of the operating costs.

  For years, Aldel was able to make agreements with the government about a fixed low electricity price, but now the price is determined by the market. Energy costs, in addition to low aluminium prices, were one of the causes that the company already went down in 2013. Competitors in Scandinavia and Germany, among others, paid less for their energy.

  Aldel wants to change this now, says McNamee. York has now invested “more than 100 million euros”, including in the collection of solar and wind energy. The global price for aluminium is set at the London metal exchange. “Little price negotiation is possible for both raw materials and aluminium.”

  The company therefore mainly focuses on reducing production costs. The aluminium smelter must run on green energy within ten years. Operational director David Eisma: “We also want to capture carbon dioxide on our property and process it ourselves.” Besides, Aldel will soon have to form a ’turntable’ in the electricity network to absorb peaks. Eisma: “We will be flexible with production.” If there is a lot of wind, Aldel will have a high production and vice versa less.

  The green ten-year plan sounds ambitious, but in the meantime, there is an owner who wants to see something back from the millions invested. Ten years is an eternity for private equity concepts.

  McNamee swears that it is “long term”, but that there are “natural production goals” that “should ultimately lead to profit”. He does not want to say how high those targets are, only that the profit margins are “in line with what is usual in this sector”.

  Aldel suffered a loss of over 27 million euros in the first year under York. Although there are no precise figures for 2019, that year was also a loss, confirms financial director Eric Wildschut. “We are still increasing production. That was always the plan, but we had a fire last year and a leak in one of the ovens. ”

  The plan was to have all 304 ovens in operation early this year, but there are now 225. McNamee: “It takes a little longer to get where we want to be.”

  Source: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/23/smelter-van-aluinaarde-zoekt-heil-in-groene-stroom-a3994544