ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Aluminiumsmelter Damco Delfzijl maakt op elektriciteitsnet plek voor groene stroom (Dagblad van het Noorden)

Published

Door de eigen elektrotechnische installatie om te bouwen en beter te sturen, wil aluminiumsmelter Damco Delfzijl (Aldel) op het elektriciteitsnet ruimte scheppen voor groene energie.

Dinsdag tekende Damco een contract met het Franse Energy Pool. De Fransen leveren de hard- en software voor de installatie van Damco.

Achterkant van energietransitie

Dat wordt de komende tijd een forse operatie, zegt raadgevend ingenieur Christiaan Schreurs van Damco. ,,Wij hebben het wel eens over de achterkant van de energietransitie. Iedereen praat over energietransitie, maar hier wordt de komende tijd zichtbaar wat er bij komt kijken om dat in een vijftig jaar oude fabriek vorm te geven.’’

Damco is een grootverbruiker van elektriciteit. Om het aluminium te produceren komt de stroom vanaf het nabij gelegen hoofdschakelstation Weiwerd met 220.000 Volt de fabriek binnen. De installaties in de fabriek reduceren dat naar de 900 Volt gelijkstroom waarop de ovens draaien.

Minder elektriciteit innemen

Zodra zich calamiteiten in het net voordoen, krijgt Damco van netbeheerder Tennet het verzoek de energie-intrek tijdelijk terug te schroeven. Dat kan ongeveer een uur lang zonder dat de ovens afkoelen. Productie is dan onmogelijk.

Tennet kan de zo vrijkomende stroom elders inzetten totdat de storing is opgelost.

Net instabiel door zon en wind

Deze situatie doet zich nu ongeveer twee keer maand voor, zegt Schreurs. De verwachting is dat het in de toekomst vaker gebeurt.

Schreurs verklaart: ,,Doordat er steeds meer energie van wind en zon komt wordt de instabiliteit van het net groter. Afhankelijk van de kracht van de wind en de zon wordt er meer en soms minder elektriciteit aan het net geleverd. Het net moet die wisselingen opvangen en daar gaat Damco bij helpen. Afhankelijk van de situatie vragen we meer dan wel minder stroom.’’

Meer ruimte groene energie

Damco springt dus vaker bij in het oplossen van instabiliteit.

Schreurs: ,,We zeilen scherper aan de wind met het vermogen in de fabriek. Voor Tennet betekent dat meer stabilisatie op het net en dus meer ruimte voor groene energie.’’

Groene stroom

De komende jaren wil Damco in het eigen productieproces ook meer gebruik maken van groene stroom. Op de enorme daken van de fabriek komen over een lengte van 2 kilometer zonnepanelen te liggen. Daarnaast is de aluminiumsmelter met verschillende eigenaren van windparken in gesprek over de levering van stroom.

auteur: Richold Brandsma, Economie

Bron: Dagblad van het Noord – https://www.dvhn.nl/economie/Damco-maakt-plek-voor-groene-stroom-25122506.html