ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

COVID-19

Nederlands
Vanaf half maart 2020 hebben we bij Aldel maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat we zoveel mogelijk vanuit huis werken, zo min mogelijk reizen en zoveel mogelijk digitaal vergaderen.

We doen er alles aan om op een veilige en gezonde manier operationeel te zijn, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Projecten die nodig zijn voor de
het primaire proces worden voortgezet, rekening houdend met de maatregelen.

Mocht het nodig zijn ons op het (fabrieks) terrein van Aldel te ontmoeten, neem dan contact op met ons van tevoren om een dergelijke optie te bespreken. Aldel is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via +31 (0) 596638555.

We kijken ernaar uit u weer persoonlijk te ontmoeten als alles is gestabiliseerd.

Bekijk hier onze Covid-19 maatregelen. Blijf veilig, blijf gezond!

Avondklok

Vanaf zaterdag 23 januari geldt in heel Nederland een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Bij Aldel produceren we 24 uur per dag en 7 dagen per week door middel van 5 ploegen. Werknemers moet daarom buiten zijn tijdens de avondklok en hebben hiervoor een werkgeversverklaring en een eigen verklaring nodig. Indien het nodig is om tijdens de avondklok het 5 ploegenschema te laten zien dan kan deze hier worden geraadpleegd.

English
From mid-March 2020 we took measures at Aldel to prevent the spread of the corona virus. This means that we work from home as much as possible, travel as little as possible and we have meetings digitally as much as possible.

We do everything we can to be operational in a safe and healthy manner, 24
hours a day and 7 days a week. Projects that are necessary for the primary
process will continue, taking into account the measures.

If it is necessary to meet us on the Aldel (factory) premises, please contact
us in advance to coordinate such an option. Aldel can be reached on weekdays during office hours via +31 (0) 596 638 555.

We look forward to meet you in person again once everything has stabilized.

Check our Covid-19 measures here. Stay healthy, stay safe!

Curfew

A curfew will apply throughout the Netherlands from Saturday 23 January. That means that everyone stays indoors between 22:00 PM and 4:30 AM. At Aldel we produce 24 hours a day, 7 days a week using 5 shifts. Employees must therefore be outside during curfew and need an employer’s statement and a personal statement for this. If it is necessary to show the 5 shift schedule during curfew, it can be found here.