ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Damco legt productie stil als gevolg van hoge energiekosten en voortdurende onzekerheid omtrent steun van de overheid voor energie-intensieve industriën.

  • Damco’s fabriek in Farmsum wordt per 1 september 2022 in “care and maintenance” geplaatst.
  • Dit is noodzakelijk geworden door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun.
  • Dit besluit is genomen na overleg met de Ondernemingsraad en andere betrokkenen.
  • Damco produceert hoogwaardig en value-added aluminium, essentiëel voor Europa energietransitie en heeft uiterst vakbekwaam personeel.
  • Een gecontroleerde stillegging maakt het Damco mogelijk om klaar te staan voor een herstart van de productie wanneer de omstandigheden verbeteren.
  • De situatie en de marktomstandigheden zullen continue worden geëvalueerd.

De productie van aluminium is energie-intensief. Het besluit om de productie stil te leggen is het gevolg van de huidige, torenhoge gas- en electriciteitsprijzen in Nederland. De Nederlandse overheid heeft geen steun of verlichting verleend om de extreem gestegen energiekosten voor Damco en andere, vergelijkbare energie-intensieve bedrijven te verminderen.

In oktober 2021 was Damco reeds gedwongen om de electrolyse, waar vloeibaar aluminium geproduceerd wordt, stil te leggen. Dit was nodig vanwege de combinatie van hoge electriciteitskosten en de aanhoudende onzekerheid over de voortzetting van de indirecte CO2- kostencompensatie door de Nederlandse overheid.

Vanaf dat moment is Damco verder gegaan met alleen de gieterij, waarin op de wereldmarkt ingekocht primair aluminium gesmolten en vervolgens in gelegeerde, klant-specifieke producten in

verschillende formaten omgezet wordt. Als verdere consequentie van de huidige negatieve marktomstandigheden is Damco nu ook gedwongen de gieterij stil te leggen.

Damco heeft besloten om de gehele productie te stoppen. Het is betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid onvoldoende gebruik maakt van de ondersteuningsmogelijkheden die door de EU aangedragen zijn, waaronder de onlangs gelanceerde pakketten “REPowerEU” en “Save Gas for a Safe winter”. Andere landen in de EU maken hier wel gebruik van, waardoor er zelfs binnen de EU geen sprake van een gelijk speelveld is.

Damco betreurt dat het aangekondigde stilleggingsbesluit gevolgen zal hebben voor het merendeel van de 200 medewerkers. Een kleine groep medewerkers zal blijven om essentiële taken uit te voeren. De beslissing tot stillegging is genomen na overleg met alle relevante betrokkenen, waaronder de Ondernemingsraad.

Aluminium is een strategische werkstof in de transitie naar een groenere economie. Damco is een goed functionerende aluminiumfabriek met zeer vakbewaam personeel – en een belangrijke schakel in de lokale gemeenschap. Wij zien uit naar constructief overleg met de Nederlandse overheid en naar de verbetering van de marktomstandigheden voor de energie-intensieve industrie. Damco is van plan te investeren in een herstart van de productie zodra de marktsituatie en de steun voor deze essentiële industrie verbeteren.